SEPETİM
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

7. SEVİYE DIPLOMA 

7. SEVİYE DIPLOMA:

7. Seviye nitelikleri şöyledir:

  • Birleşik yüksek lisans derecesi, örneğin, Mühendislik yüksek lisansı (MEng)

  • 7. Seviye ödülü

  • 7.Seviye sertifika

  • 7. Seviye diploma

  • 7. Seviye NVQ

  • Yüksek lisans derecesi, örneğin, Sanat yüksek lisansı (MA), Fen Bilimleri yüksek lisansı (MSc)

  • Lisansüstü sertifikası

  • Lisansüstü eğitim sertifikası (PGCE)

  • Lisansüstü diploması

7. Seviye City & Guilds Niteliği:

9200-04 7. Seviye Mesleki Takdir Ödülü

Giriş Gereklilikleri:

En az 2 yıllık iş deneyimi.

7. Seviye bir Mesleki Takdir Ödülü (Üyelik) adayı genel olarak:

• Stratejik liderlik sorumluluklarına sahip olacak,
• Kuruluşun veya kendi sorumluluk alanının geleceği için bir vizyonu açıkça belirtecek,
• Karmaşık değişim yoluyla kuruluşa veya kendi sorumluluk alanına liderlik etmek için sorumluluk alacak,
• Örgütsel amaçları karşılamak için kaynaklara yönelik derin bir bilgiye sahip olacak ve bu kaynakları yönetecek,

• Başkalarının katkısına değer biçen ve başarıyı takdir eden ortak bir destek ve bağlılık kültürü oluşturacak,
• Yeniliği destekleyecek ve iyileştirmeye yönelik fikirler bulacak,
• Mesleki standartlar ile uygunluğu kesinleştiren ve destekleyen bir ortam ve kültür oluşturacak*
• Kuruluş veya kendi sorumluluk alanı için bir iletişim stratejisini geliştirecek,
• Önem ve hassasiyet konularında iletişim kurmak için kuruluşu temsil edecek ve bilginin yönetilmesi için güçlü yöntemler belirleyecek,
• Müşteriyi kuruluşun veya kendi sorumluluk alanının merkezine koymak için bir strateji belirleyecek,
• Kuruluş içerisinde mesleki gelişimi destekleyecek.

Standart Açıklamalar

Aday:

1.1 Bulgular ile ilgili bilgilendirilen kararlar vererek ve uygun bir eylemde bulunarak, kuruluş içerisinde veya kendi sorumluluk alanında mesleki standartları ne derece uyguladığını değerlendirmek için araştırmalardan faydalanacak,

1.2 Mesleki standartlara uygunluğu kesinleştiren ve destekleyen bir ortam ve kültür oluşturacak,

1.3 Mesleki standartlara uygun olmama sorunları yaşandığı zaman bir eylemde bulunmak için sorumluluk alacak ve bir sürekli iyileştirme kültürü geliştirmek için bu eylemi sonuçlara yansıtacak,

2.1 Önem ve duyarlılık sorunlarına ilişkin bilgi vermek için kuruluşu temsil edecek,

2.2 Kuruluş veya sorumluluk alanı için mevzuat, politikalar ve prosedürlere uygun olan, bir iletişim stratejisi geliştirmek için iletişim yöntemlerini, kanallarını ve ortamını eleştirel bir şekilde değerlendirecek,

2.3 Örgütsel ve yasamaya ilişkin gerekliliklere uygun olarak bilginin yönetilmesi için güçlü yöntemleri ve sistemleri değerlendirecek ve uygun olduğu durumlarda güçlü yöntemler ve sistemler oluşturacak,

3.1 Kuruluşun değerlerini ve amaçlarını tanıtacak ve destekleyecek ve güçlü liderlik yoluyla gerçekleştirilmeleri için sorumluluk alacak,

3.2 Kuruluşun veya kendi sorumluluk alanının geleceği için bir vizyonu açıkça belirtecek,

3.3 Kendi sorumluluk alanındaki kaynakları çok iyi anladığını gösterecek ve örgütsel amaçları karşılamak için bu kaynakları yönetecek,

3.4 Karmaşık değişim yoluyla kuruluşa veya kendi sorumluluk alanına liderlik etmek için sorumluluk alacak,

4.1 Kuruluşa veya kendi sorumluluk alanına liderlik etme kapasitesini eleştirel bir şekilde değerlendirecek ve devam etmekte olan mesleki gelişime yönelik alanlar tanımlayacak,

4.2 Stratejik amaçların desteklenmesi için kendisi ve başkaları tarafından üstlenilen mesleki gelişimin etkisini eleştirel bir şekilde değerlendirmek için bildirilen kararları kullanacak,

4.3 Kişisel, mesleki ve örgütsel amaçların yerine getirilmesini sağlayacak, kuruluş veya kendi sorumluluk alanı dahilinde mesleki gelişimi destekleyecek,

5.1 Takım çalışmasının ve örgütsel ortaklığın etkinliğini eleştirel bir biçimde değerlendirecek ve iyileştirmeye yönelik amaçları kabul edecek,

5.2 Kuruluş bünyesinde başkaları için idarenin ve parametrelerin açıklığını saptayacak,

5.3 Başkalarının katkısını değerlendiren ve başarıyı kabul eden bir ortak destek ve bağlılık kültürü oluşturacak,

5.4 Performans sorunlarını irdelemek için kanıya dayalı kararlardan faydalanacak ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eden bir ortam oluşturacak,

6.1 Müşteriyi kuruluşun veya kendi sorumluluk alanının merkezine koymak için bir strateji belirleyecek

6.2 Müşteri hizmetleri için güçlü standartlar belirleyecek,

6.3 Sürekli iyileştirmeyi kolaylaştıran örgütsel ve yasal kılavuzlara uygun şekilde övgülere ve şikayetlere yanıt vermek için bir yapı oluşturacak,

6.4 Kuruluşun ve kendi sorumluluk alanının gelecekteki yönetimini bildirmek için müşteri geri bildirim düzeylerini değerlendirecek.

ÜCRET:

YURTDIŞINDAN BAŞVURULAR – 1 YIL : 2500 EURO

KKTC’den BAŞVURULAR – 1 YIL : 2300 EURO

                                +

100 EURO 1 YIL MUHACERET ÜCRETİ

2021-22 YAZ + GÜZ + İLKBAHAR = 1 YIL

2021-22 GÜZ + İLKBAHAR = 1 YIL