SEPETİM
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

6. SEVİYE DIPLOMA 

6. SEVİYE DIPLOMA:

6. Seviye nitelikleri şöyledir:

  • Stajyerlik diploması

  • Üstün başarı diploması – örneğin, sanat fakültesi mezunu (BA), fen fakültesi mezunu (BSc)

  • Lisans sertifikası

  • Lisans diploması

  • 6. Seviye ödülü

  • 6.Seviye sertifika

  • 6. Seviye diploma

  • 6. Seviye NVQ

  • Üstün başarı olmadan standart diploma

6. Seviye City & Guilds Niteliği:

9200-03 6. Seviye Mesleki Takdir Ödülü

Süre:1 yarıyıl (öğrencinin performansına bağlıdır)

Giriş Gereklilikleri:

En az 1 yıllık iş deneyimi.

6. Seviye bir Mesleki Takdir Ödülü (Mezun kişi) adayı genel olarak:
• Üst düzey yönetim sorumluluklarına sahip olacak,
• Örgütsel amaçlara erişilmesi için sorumluluk alacak,
• Önemli bir değişiklik veya gelişme programının yönetilmesi için sorumluluk alacak,
• Örgütsel amaçları karşılamak için kaynakları tanımlayacak ve yönetecek,
• Başkalarını motive etmek, görevlendirmek ve yetkili kılmak için sorumluluk alacak,
• Yeniliği desteklemek ve iyileştirme için fikirler yaratacak,
• Mesleki standartlara uygunluğun desteklenmesi, gözlemlenmesi ve devam ettirilmesi için sorumluluk alacak*
• Etkili iletişim kuracak ve bu iletişimi yönlendirecek ve devam ettirecek,
• Müşteri hizmetleri için standartlar geliştirecek ve uygulayacak,
• Mesleki gelişimin kendisi ve kuruluş üzerindeki etkisini değerlendirecek,
• Karmaşık ve rutin olmayan sorunları irdeleyecek,
• Farklı bakış açılarını, yaklaşımları ve düşünce tarzlarını anlama yeteneği sergileyerek, karar vermek için bağımsızlığını kullanacak.

Standart Açıklamalar:

Aday:

1.1 Mesleki standartlar açısından kendisinin ve başkalarının uygunluğunu desteklemek, gözlemlemek ve sürdürmek için sorumluluk alacak,

1.2 Risk yönetimini bildirmek için karmaşık bilgileri ve kanıtı değerlendirecek,

1.3 Mesleki standartlara uyulmamasına yönelik sorunlar meydana geldiği zaman atılması gereken adımları değerlendirecek, karar verecek ve seçecek,

2.1 Karmaşık sorunlara ilişkin olarak insanlarla iletişim kurmak, iletişimi yönlendirmek ve sürdürmek için bildirilen kararı değerlendirecek ve farklı bakış açılarını ve karmaşık unsurları anlayacak,

2.2 Etkili iletişime yönelik engelleri yapıcı bir şekilde yönetmek için bildirilen kararı değerlendirecek ve değerlendirilmiş bir şekilde cevap verecek,

2.3 İlgili yönetmelik, politikalar ve prosedürlere uygun olarak kendisi ve başkaları tarafından bilginin iletilme, kaydedilme, paylaşılma ve depolanma şeklini eleştirel bir şekilde değerlendirecek,

3.1 Açık ve odaklanmış liderlik yoluyla örgütsel amaçlara erişilmesi için sorumluluk alacak,

3.2 Önemli bir değişim veya geliştirme programını yönetecek,

3.3 Örgütsel amaçları karşılamak için kaynakları tanımlama ve yönetme sorumluluğunu alacak,

3.4 İyileştirmeye destek olacak ve örgütsel değerlere uygun olan, iyileştirmeye yönelik fikirler bulacak,

4.1 Mevcut ve ortaya çıkan iş taleplerini karşılamak için yeterliliği değerlendirme amacıyla kendi performansını eleştirel bir şekilde değerlendirecek,

4.2 Kişisel ve kurumsal amaçlara ulaşmak için bir plan hazırlamak için araştırmadan faydalanacak,

4.3 Mesleki gelişimin kendisi ve kuruluş üzerindeki etkisini değerlendirecek,

5.1 Başkaları ile birlikte çalışırken bir karşılıklı destek ve bağlılık kültürü oluşturacak,

5.2 Zorlu sonuçlara ulaşmak için başkalarını motive etme, görevlendirme ve yetkilendirme sorumluluğunu alarak kuruluşlara veya proje ihtiyaçlarına yanıt verecek,

5.3 İyileştirmelerin nasıl yapılabileceğini belirlemek için kuruluş veya kendi sorumluluk alanı dahilinde işbirlikçi çalışmanın etkinliğine ilişkin bilgilendirilmiş kararlar verecek,

6.1 Kendi sorumluluk alanında müşteri hizmetleri için standartlar geliştirmek ve uygulamak için araştırmalardan faydalanacak,

6.2 Müşteri memnuniyetini değerlendirmek için uygun yöntemler geliştirecek ve uygulayacak,

6.3 Hizmet düzeyi iyileştirmelerini bildirmek için müşteri geri bildirimini değerlendirecek ve kuruluş veya kendi sorumluluk alanı dahilinde gelecekteki gelişmeleri şekillendirecek,

6.4 Müşteri hizmetleri düzeylerindeki müşteri şikayetlerini veya değişikliklerini yönetmek için kararlı bir şekilde hareket edecek,

6.5 Gerçek ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarına karşılık vererek, sorumluluk alanında bir müşteri odaklı ortam oluşturacak.

 

ÜCRET:

YURTDIŞINDAN BAŞVURULAR – 1 YIL : 2500 EURO

KKTC’den BAŞVURULAR – 1 YIL : 2300 EURO

                                +

100 EURO 1 YIL MUHACERET ÜCRETİ

2021-22 YAZ + GÜZ + İLKBAHAR = 1 YIL

2021-22 GÜZ + İLKBAHAR = 1 YIL