SEPETİM
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

5. SEVİYE DİPLOMA 

5. SEVİYE DİPLOMA:

5. Seviye nitelikleri şöyledir:

  • Yüksek öğrenim diploması (DipHE)

  • Ön lisans derecesi

  • Yüksek ulusal sertifika (HND)

  • 5. Seviye ödülü

  • 5.Seviye sertifika

  • 5. Seviye diploma

  • 5. Seviye NVQ

5. Seviye City & Guilds Niteliği:

9200-02 5. Seviye Mesleki Takdir Ödülü

Giriş Gereklilikleri:

En az 5 aylık iş deneyimi.

5. Seviye bir Mesleki Takdir Ödülü (Öğrenimini tamamlanmış kişi) adayı genel olarak:

• yönetim kademeleri sorumluluklarına sahip olacak,
• değişikliği ön görecek, planlayacak ve liderlik edecek,
• kaynakları yönetecek,
• iyi iş ilişkileri kurmak ve sürdürmek için başkaları ile yapıcı bir şekilde çalışacak,
• zorlayıcı sonuçlara ulaşmak için rehberlik edecek ve başkalarına birlikte çalışmak için ilham verecek,
• en iyi uygulamayı ve sürekli gelişimi etkilemek için yaratıcı fikirler bulacak,
• mesleki standartlara uygunluğu gözlemleyecek*
• etkili bir iletişim stratejisi uygulayacak,
• kuruluşun müşteri odaklı kültürünü desteklemek için iyi müşteri ilişkileri kuracak ve sürdürecek,
• mesleki gelişimi analiz edecek, tanımlayacak ve mesleki gelişime ulaşacak,  
• iyi tanımlanmış fakat karmaşık ve de rutin olmayan sorunlara değinecek,
• başkalarının görüşlerini ve fikirlerini hesaba katarak karar verirken bağımsızlık ve yargı yetkisi kullanacak.

Standart Açıklamalar

Aday:

1.1 Kendisi ve başkalarının mesleki standartlara uygunluğunu gözlemleyecek ve iyileştirme için alanlar teklif edecek,

1.2 Kendi sorumluluk alanı dahilinde mesleki standartların uygunsuzluk riskinin azaltılması için önlemler geliştirecek ve uygulayacak,

1.3 Bir mesleki standart ihlalinin olabileceği bir durumu yönetmek için bildirilmiş yargıda bulunacak,

1.3 Bir sürekli gelişim kültürü geliştiren, kendi sorumluluk alanındaki ilgili mesleki standartları destekleyen stratejiler geliştirecek,

2.1 Etkili bir iletişim stratejisi uygulayarak hedef bir kitlenin ihtiyaçlarına yanıt verecek,

2.2 İlgili karmaşık bilgileri değerlendirecek, ilgili yönetmelik, sonuçları hazırlayacak ve politikalar ve prosedürler ile tutarlı olacak bir şekilde başkalarına bulguları iletecek,

2.3 Kişisel ve (uygun olduğu durumda) takım çatışmasını karara bağlamak için onay vererek ve harekete geçerek etkili iletişim engellerini yapıcı bir şekilde ele alacak,

2.4 Bilgilerin kaydedilme, paylaşılma ve depolanma yöntemini analiz edecek ve bilgileri iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunacak,

3.1 Açık, olumlu ve motive edici liderlik becerileri sergileyecek,

3.2 Kendi sorumluluk alanında değişimi öngörecek, planlayacak ve bu değişime rehberlik edecek,

3.3 Kuruluşun ihtiyaçlarına, kaynak gereklilikleri bilgisine ve işletim kapasitesine dayalı olarak kendisi ve başkaları için performans hedefleri geliştirecek,

3.4 Kaynakları zamanında yöneterek zorlayıcı sonuçları tutarlı bir şekilde karşılayacak,

3.5 En iyi uygulama ve sürekli iyileştirmeyi destekleyecek fikirler geliştirecek,

4.1 Kendi gelişim ihtiyaçlarına yön vermek amacıyla bir plan geliştirmek için kendi performansını değerlendirecek,

4.2 Gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için öğrenme fırsatlarının tanımlanması ve bunlara erişilmesi için sorumluluk alacak,

4.3 Üstlenilen mesleki gelişimin etkisini değerlendirecek,

5.1 Zorlayıcı sonuçlara ulaşmak için yön belirleyecek, bağlılık kazanacak ve birlikte çalışmak için başkalarına ilham verecek,

5.2 Kendi hedeflerinin farkına varabilmelerini sağlamak için kendi uzmanlığını ve rehberliğini sunarak başkalarının gelişimine aktif bir şekilde katkıda bulunacak,

5.3 Başkaları ile birlikte çalışırken meydana gelebilecek karmaşık sorunları irdelemek için farklı bakış açılarını değerlendirecek ve karar verecek,

6.1 Müşteri beklentisi, işletim kapasitesi ve örgütsel amaçlara dayalı olarak müşteri hizmetleri için bir ölçüt belirleyecek,

6.2 Kendi sorumluluk alanında müşteri memnuniyeti düzeylerini değerlendirecek ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için bir strateji uygulayacak,

6.3 İyi müşteri ilişkileri kuracak ve sürdürecek ve örgütsel ve yasal kılavuzlara uygun olarak şikayetleri çözüme kavuşturmak için harekete geçecek.

ÜCRET:

YURTDIŞINDAN BAŞVURULAR – 1 YIL : 2500 EURO

KKTC’den BAŞVURULAR – 1 YIL : 2300 EURO

                                +

100 EURO 1 YIL MUHACERET ÜCRETİ

2021-22 YAZ + GÜZ + İLKBAHAR = 1 YIL

2021-22 GÜZ + İLKBAHAR = 1 YIL