SEPETİM
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

4. SEVİYE DIPLOMA 

4. SEVİYE DIPLOMA:

4. Seviye nitelikleri şöyledir:

  • Yüksek öğrenim belgesi (CertHE)

  • İleri Seviye stajyerlik

  • Yüksek ulusal sertifika (HNC)

  • 4. Seviye ödülü

  • 4.Seviye sertifika

  • 4. Seviye diploma

  • 4. Seviye NVQ

4. Seviye City & Guilds Nitelikleri:

9200-01 4. Seviye Mesleki Takdir Ödülü

Giriş Gereklilikleri:

En az 3 aylık iş deneyimi.

4. Seviye bir Mesleki Takdir Ödülü (Aday üyelik) adayı genel olarak:

• günlük faaliyetlerin yönetilmesi için ilk sırada sorumluluk sahibi olacak,
• kendi sorumluluk alanındaki kaynakları yönetecek,
• iyi çalışma ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek için başkaları ile yapıcı şekilde çalışacak,
• iyi müşteri ilişkileri kuracak ve sürdürecek,
• mesleki gelişim fırsatları belirleyecek ve bunlara erişecek,
• kendi sorumluluk alanında mesleki standartları uygulayabilecek,
• örgütsel ve yasal gerekliliklere uygun olarak etkili şekilde iletişim kuracak ve bilgileri yönetecek,
• amaçları ve hedefleri tutarlı bir şekilde karşılayacak,
• iş rolüne göre bağımsızlık ve yargı gücü kullanacak,
• karar verirken başkalarının görüşlerini ve düşüncelerini dikkate alacak,
• iyi şekilde tanımlanmış ama rutin olmayan sorunlara değinecek.

Standart Açıklamalar:

Aday:

1.1 Kendi çalışma sistemine mesleki standartları uygulayacak,

1.2 mesleki standartlara uymak için başkalarına destek olacak,

1.3 Kendi sorumluluk alanındaki uygunsuzluk riskleri ve sorunlarını tanımlayacak ve yönetecek,

1.4 Mesleki standartların ihlal edilmiş olabileceği bir durumun üstesinden gelecek,

1.5 Mesleki standartlar ile alakalı dokümantasyonu ve/veya raporları tamamlayacak,

2.1 Görev için uygun olan bir biçimde ve yöntemle iletişim kurarak bir hedef kitlenin ihtiyaçlarına karşılık verecek,

2.2 İletişim engellerini yapıcı bir şekilde yönetecek,

2.3 Başkaları ile iletişim kurarken, ilgili yönetmeliği, örgütsel politikaları ve prosedürleri uygulayacak,

2.4 İlgili yönetmelik, örgütsel politikalar ve prosedürler ile uyumlu olarak bilgileri yönetecek,

3.1 Kendi sorumluluk alanında uygun liderlik becerileri sergileyecek,

3.2 Kendi performans hedeflerini karşılarken, iyi uygulamayı, yeniliği destekleyerek ve kendi rolünün yetki alanı dahilinde çalışırken başkalarına örnek olarak liderlik edecek,

3.3 Başarıya yönelik engelleri tanımlayarak ve bunları yöneterek hedeflere ulaşmaya yönelik plan yapacak,

3.4 Sonuçları karşılamak için kaynakları belirleyecek ve bunları yönetecek,

3.5 Belirlenen sonuçlara ulaşmak için zamanında bir proje veya görevi yönetecek,

4.1 Kendi performansını analiz edecek ve gelişime yönelik alanlar belirleyecek,

4.2 Kendi bilgi ve becerilerini geliştirmek için bir plan hazırlayacak,

4.3 Mesleki gelişime yönelik fırsatlara erişecek,

4.4 Üstlenilen mesleki gelişimin etkinliğini değerlendirecek,

4.5 Bir mesleki gelişim kaydı sağlayacak,

5.1 Belirlenen hedeflere ulaşmak için başkaları ile yapıcı bir şekilde çalışacak,

5.2 İş ortamında açıkça destek olacak, uzmanlığını paylaşacak ve başkalarını motive edecek,

5.3 İş ilişkilerini etkileyebilecek fikir çatışmalarının veya farklılıklarının üstesinden gelmek için etkili çevreyle uyum becerileri geliştirecek,

6.1 Müşterinin kim olduğunu ve müşterinin beklentisini değerlendirecek,

6.2 İyi müşteri ilişkileri kuracak ve sürdürecek,

6.3 Müşteri memnuniyetini ölçmek için bilgi toplayacak ve bu bilgileri analiz edecek,

6.4 Müşteri hizmetleri için yeniliklerin uygulanmasını tanımlayacak ve yönetecek,

6.5 Örgütsel ve yasal kılavuzlar ile aynı doğrultuda kendi sorumluluk alanı dahilinde müşteri şikayetlerini ele alacaktır.

ÜCRET:

YURTDIŞINDAN BAŞVURULAR – 1 YIL : 2500 EURO

KKTC’den BAŞVURULAR – 1 YIL : 2000 EURO

                                +

100 EURO 1 YIL MUHACERET ÜCRETİ

2021-22 YAZ + GÜZ + İLKBAHAR = 1 YIL

2021-22 GÜZ + İLKBAHAR = 1 YIL