SEPETİM
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

Eğitim Analizi 

Kendini geleceğe hazırlayan şirketler için günümüzde en önemli yatırım “insan kaynağına” yönelik olandır. Çünkü maddi kaynaklar zamanla değerini yitirirken, insan faktörü verilen eğitimlerle işletmeye değer katmaya devam etmektedir.

İşletmede görevlendirilen personel, yaptığı iş ile ilgili gelişmelerin gerisinde kalmamak için sürekli olarak eğitime ihtiyaç duyar. Günümüzde teknik bilgiden daha önemli hale gelen karar alma ve uygulama, değişime ayak uydurma, her koşulda üretimi devam ettirme gibi yetiler çoğunlukla hizmet içi eğitimlerle sağlanmaktadır.

Bunların yanında farklı niteliklerdeki iş gücünü ortak hareket edebilen bir yapı haline getirebilme kuruluşunuza; kalitenin yükseltilmesi, verimliliğin ve rekabet gücünün artması, hata ve kazaların azaltılması gibi pek çok faydayı sağlayacaktır. Ayrıca kendini sürekli geliştirme ve sonuçta yükselme eğiliminde olan insan faktörü göz önüne alındığında gerçekleştirilecek eğitimler iş gücünüz için kalıcı ve olumlu davranış değişikliklerine sebep olacaktır.

Tüm bu nedenler göz önüne alındığında eğitimin kuruluşların hedeflerine ulaşmasında vazgeçilmez bir araç olduğu ortadadır. Ancak mevcut sorunları çözmek ya da gelecekteki ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak planlanan eğitimlerin kuruluşlara maliyetleri de göz ardı edilmeyecek düzeyde olabilmektedir.

Eğitimden istenilen sonuçların alınabilmesi işgücünün eğitim algısını etkileyen faktörlerin ne derecede anlaşıldığı ile doğrudan ilişkilidir. Bu doğrultuda KOLAYBİRİŞ MESLEKİ EĞİTİM AKADEMİSİ olarak, gerçekleştirilecek eğitimler öncesinde mevcut iş süreçlerinizi, çalışan profilinizi ve hedeflerinizi değerlendirerek eğitim ihtiyacınızı analiz ediyor, gereksiz zaman ve kaynak harcamalarının önüne geçmenizi sağlıyoruz.